En integrerende fællesskabskultur

Hyllegård Høje stormatriklen vil huse 6 bofællesskaber med ca 200 husstande i alt. Den tidligere gård og tilhørende 10 ha landbrugsjord vil danne ramme for fælles faciliteter for de 6 boligklynger. Med en placering i den lille landsby Hvalsø, som også er hjemsted for andre bofællesskaber, er der uanede muligheder for de former, som fællesskaberne her kan tage. Det er kun fantasien, der sætter grænser. På denne side kan du få et indblik i nogle af de vinkler på fællesskabet, som vi har fokus på i Sjællandsk Muld.

Kun fantasien sætter grænser for de forskellige former, som fællesskabet kan tage i Sjællandsk Muld

Fællesfaciliteter vil spille en meget vigtig rolle i Sjællandsk Muld – og i hele Hyllegård Høje – da de rummer enormt potentiale både socialt og miljømæssigt. Veludtænkte fællesfaciliteter muliggør mindre boliger og giver samtidig flere muligheder og øget livskvalitet, idet man kommer ud af husene og mødes spontant i en travl hverdag. Nogle af fællesfaciliteterne vil være oplagte at etablere som åbne foreninger for hele lokalområdet, hvilket også kan være med til at forhindre, at fællesskabet lukker sig om sig selv.

Vores ideer til fælles faciliteter

 • Fælles drivhus og skovhave
 • Delebiler
 • Freelance kontorer og kursuslokaler
 • Badesø med sauna
 • Gårdbutik
 • Fælleshus med storkøkken, festsal/yogasal og gæsteværelser
 • Laug (f.eks. hønsegårdslaug, frugtplantagelaug, kreaturlaug og ridelaug)

 • Værksteder (f.eks. keramik, sløjd, kunst, metal og maskiner)
 • Øvelokale og musikstudie
 • Bryggeri
 • Sommerhuse
 • Fælles havemaskiner og -redskaber
 • Grøntsagshaver og fælles jordkælder
 • … og meget mere, som beboerne med tiden bliver enige om alt efter interesser…

Et socialt Bofællesskab

Vi ønsker med Sjællandsk Muld at skabe et socialt boligfællesskab med en divers beboersammensætning, der afspejler det omgivende samfund på tværs af generationer og økonomisk formåen. Vi mener, at diversiteten i boformer, sammen med det obligatoriske fællesskab, vil skabe en større følelse af ansvar og nærhed for og med sine naboer og sit lokalmiljø og dermed gøre os i stand til at tage bedre hånd om hinanden.

Vi vil gerne tænke boligfællesskabet som en social helhed, hvor vi kan støtte og inspirere hinanden, hvor vi spiser sammen i fælleshuset nogle gange om ugen, hvor vi er fælles om det praktiske og hvor vi i det hele taget kommer hinanden ved i det daglige – og ved særlige lejligheder.

Et fællesskab for alle aldre

Sjællandsk Muld bliver et inkluderende socialt fællesskab, som skal have en masse at byde på for både børn og gamle – og alle dem i midten. Vi tager ansvar for – og hensyn til – hinanden, og vi dyrker det sociale samvær 

Sjællandsk Muld vil søge at danne ramme om det gode barneliv i skøn natur og med vægt på gode faciliteter og udfoldelsesmuligheder – også for de mindste. Sjællandsk Muld vil være en tryg og trafikfri ramme med masser af legekammerater dør om dør.

Sjællandsk Muld er i lige så høj grad et sted for seniorer, hvor rekreative områder og skøn natur giver ro, og hvor de muligheder, som livet i byen giver, samtidig er indenfor rækkevidde. I Sjællandsk Muld er det således ikke nødvendigt at vælge mellem land og by. Der vil blive etableret et mindre antal seniorvenlige boliger.

Fælleshøst

I Sjællandsk Muld ønsker vi en vis grad af selvforsyning. Vi ønsker at gøre brug af permakultur og skovhaver, hvor anvendelse af flerårige permanente planter og buske er bærende elementer i havedesignet. Dette mindsker co2-udslip og reducerer udpining af jorden, og med tiden opnås mad-producerende bede, der kræver meget lidt vedligehold.

Vi ønsker derfor, at markerne ved Hyllegård Høje over tid konverteres til skovhaver, frugtlunde og køkkenhaver. Disse indeholder en bred vifte af afgrøder i symbiose med hinanden. En skovhave er en alternativ dyrkningsform, som kræver lavt forbrug af energi og baserer sig på skovens naturlige økosystem.

Fælles drivhuse og mindre fælles hønsehold er også blandt drømmene, når vi skal skabe et smukt nyttelandskab mellem – og i nærheden af – vores boliger. Mange flere gode initiativer vil givetvis komme til med tiden.

Arbejdsfællesskab

Vi ønsker at skabe en integrerende fællesskabskultur, der forener og aktiverer os og samtidig respekterer privatliv. Vi ser samværet omkring madlavning, dyrkning, dyrehold, vedligehold mv. som et vigtigt led i fællesskabet og som en naturlig måde at lette en travl hverdag. I arbejdsfællesskaberne opstår det fælles ansvar for hinanden og det omkringliggende samfund.

Det indebærer en portion obligatoriske fællesaktiviteter som mødedeltagelse, drift af ejerforening og andelsselskab samt vedligehold af fællesfaciliteter/-arealer. Den største del af fællesskabets muligheder leves dog gennem frivillige arbejds-, hobby- og interesselaug, som vores fællesfaciliteter lægger op til.

Et bæredygtigt fællesskab

Vi går efter ambitiøse bæredygtige løsninger, som samtidig er forenelige med et moderne liv. Det betyder bl.a., at vi ønsker at…

 • bygge huse med et meget lavt co2 aftryk og i naturlige materialer.
 • producere flest mulige af vores madvarer selv.
 • producere en stor del af vores egen varme og strøm vha. jordvarmeanlæg og solceller.
 • etablere en grad af deleøkonomi, hvor vi har adgang til det nødvendige uden hver især at skulle eje.
 • være fælles om bæredygtig madlavning.
© Copyright 2024 - Sjællandsk Muld